VANLIGA FRÅGOR

Vad menas med anknytning till Trollhättan-/Uddevalla kommun?

För att vara berättigad till stipendium krävs att du har anknytning till någon av kommunerna. Vanligast är att man har varit uppväxt här alt. att man studerar i någon av kommunerna. Anknytningen behöver styrkas i ansökan.

Vilka kostnader ska jag räkna med i min budget?

Du kan ta med samtliga kostnader som är associerade med dina studier utomlands. Så som logikostnader, visumkostnader och vaccinationskostnader.

Var får jag tag på ett personbevis?

Du beställer ditt personbevis från skatteverket.


Hur stort belopp kan jag ansöka om?

Stiftelsen har inga angivna beloppsgränser utan varje ansökan ses som unik varvid din bifogade budget ligger som grund. 

Får man motivering vid avslag?

Styrelsen motiverar inte sina beslut.

När betalas stipendiet ut?

Bidraget betalas vanligtvis ut omkring 2 veckor innan avresa.

Kan personer med utländsk examen söka?

Ja.
Kan man få stipendium mer än en gång?

Det finns ingen begränsning kring antalet stipendium en person kan få. Däremot krävs det att personen har fullföljt sin återrapportering till stiftelsen enligt grundkraven.

Har ni två ansökningsperioder?

Nej, stiftelsen har återgått till endast en ansökningsperiod per år.

Hur söker jag en utbildningsplats på en handelskammare?

Utbildningsplatsen söks hos respektive kammare och stiftelsen medverkar ej i denna ansökningsprocess. 

Gull & Stellan Ljungbergs Stiftelse

copyright © 2022