– Stiftelsen förvaltar ett kapital på ca 100 miljoner kronor, vars årliga avkastning oavkortat går till ungdomar från regionen och deras utbildning. 

Årets praktikstipendiat blev Johanna Lindén från Ljungskile. Hon belönas med 200.000kr samt ett års tjänstgöring på Svenska Handelskammaren i Amsterdam.

Ansökan stängd

Nu är årets andra ansökningsperiod avslutad och vill passa på att tacka för visat intresse. Styrelsen påbörjar nu arbetet med att gå igenom varje inkommen ansökan och vi beräknas återkomma med besked i slutet av oktober. 

Under årets första ansökningsperiod beslutade styrelsen om ett utdelningsbelopp på ca 2 miljoner kronor.  Totalt blev 34 studenter beviljade medel.

Från och med 2022 har styrelsen beslutat att återgå till endast en ansökningsperiod om året. Ansökningsperioden kommer starta i februari och avslutas i slutet på mars. 

Årets praktikstipendiat blev Joseph Friedner från Ljungskile. Han belönas med 200.000kr samt ett års tjänstgöring på Svenska Handelskammaren i Hong Kong.

STIFTELSENS SAMARBETSPARTNERS

Utöver stipendier för utlandsstudier så påbörjade stiftelsen redan 2019 samarbeten med några av Sveriges Handelskammare. Under 2021 kommer två utbildande praktikplatser vara öppna för ansökan. Varje samarbete innebär ett stipendium i två delar. Dels ett års praktisk utbildning vid en Svensk Handelskammare och dels en stipendiesumma på omkring 200 000 kr som är avsedd att täcka levnadsomkostnader under tiden utomlands på Handelskammaren. 

Utbildningspraktiken för 2021 sker i samarbete med: 
– Svenska Handelskammaren i Hong Kong för tjänstgöring med start i augusti 2021. 
– Svenska Handelskammaren i Amsterdam för tjänstgöring med start i juni 2021.

unnamed
Ansökan för tjänstgöring med start hösten 2021 har nu stängt. Stipendiat blev Joseph Friedner.
Ansökningsperioden har stängt. Stipendiat för 2020 blev Hjalmar Haglund.
Ansökan för tjänstgöring med start hösten 2021 har nu stängt. Stipendiat blev Johanna Lindén.

VEM KAN SÖKA?

För att söka stipendium krävs att du är hemmahörande alt. studerar i Trollhättan eller Uddevalla kommun. Du ska studera på eftergymnasial nivå och ska inom närmsta året studera utomlands. Läs mer om våra grundkrav genom att klicka på länken nedan.

NÄR KAN JAG SÖKA?

Stiftelsen har två ansökningsperioder per år och ansökningar inkomna efter ansökningsperiodens slut kommer ej behandlas. Årets andra ansökningsperiod har nu öppnat och håller öppet till 25 sept. 

NÄR FÅR JAG SVAR?

Stiftelsen sammanträder vanligtvis under maj och september månad och beslutar då om stipendiater. Därefter ges besked per e-post som normalt sker i slutet på maj respektive slutet av oktober. Samtliga sökande får besked om resultat. Klicka på länken nedan för att läsa mer om övriga vanliga frågor.

Gull & Stellan Ljungbergs Stiftelse

Copyright © 2021