– Stiftelsen förvaltar ett kapital på ca 130 miljoner kronor, vars årliga avkastning oavkortat går till ungdomar från regionen och deras utbildning. 

1715530522353
Årets praktikstipendiat blev Oscar Welen. Han belönas med 200.000kr samt ett års tjänstgöring på Svenska Handelskammaren i London.

Stipendieansökan 2024

Ansökningsperioden för 2024 har nu stängt och samtliga stipendiater har meddelats om resultat. Vi kan i år gladeligen meddela att 31 ungdomar tillsammans kommer att dela på omkring 2.660.000 kr. Styrelsen vill gratulera och samtidigt önska samtliga stipendiater lycka till med era planerade utlandsstudier. 

NYHET! Från och med 2022 har styrelsen ingått ett nytt samarbete med NU-sjukvården som vi valt att förlänga. Fyra stipendier á 50.000 kr kommer delas ut till fyra ST-läkare alt Specialistläkare som planerar utföra auskultation utomlands. 

Årets praktikstipendiat blev Malin Alders. Hon belönas med 200.000kr samt ett års tjänstgöring på Svenska Handelskammaren i Amsterdam.

Utbildande Praktik på Svenska Handelskammare

Utöver stipendier för utlandsstudier så påbörjade stiftelsen redan 2019 samarbeten med några av Sveriges Handelskammare i utlandet. Under 2024 kommer två utbildande praktikplatser vara öppna för ansökan. Varje samarbete innebär ett stipendium i två delar. Dels ett års praktisk utbildning vid en Svensk Handelskammare och dels en stipendiesumma på omkring 200 000 kr som är avsedd att täcka levnadsomkostnader under tiden utomlands på Handelskammaren. 

Utbildningspraktiken för 2024 sker i samarbete med: 
Svenska Handelskammaren i England för tjänstgöring med start i juni 2024. 
– Svenska Handelskammaren i Amsterdam för tjänstgöring med start i juni 2024.

VEM KAN SÖKA?

För att söka stipendium krävs att du är hemmahörande alt. studerar i Trollhättan eller Uddevalla kommun. Du ska studera på eftergymnasial nivå och ska inom närmsta året studera utomlands. Läs mer om våra grundkrav genom att klicka på länken nedan.

NÄR KAN JAG SÖKA?

Stiftelsen har en ansökningsperiod per år och ansökningar inkomna efter vi stängt perioden kommer inte att behandlas. Ansökan för 2024 är nu stängd.

NÄR FÅR JAG SVAR?

Stiftelsen sammanträder vanligtvis under maj  månad och beslutar då om stipendiater. Därefter ges besked per e-post som normalt sker i slutet på maj. Samtliga sökande får besked om resultat via mail. Klicka på länken nedan för att läsa mer om övriga vanliga frågor.

Gull & Stellan Ljungbergs Stiftelse

Copyright © 2024