– Stiftelsen förvaltar ett kapital på ca 100 miljoner kronor, vars årliga avkastning oavkortat går till ungdomar från regionen och deras utbildning. 

STIPENDIATER 2020

Från och med hösten 2020 inrättas en andra ansökningsperiod och stiftelsen kommer framöver ha två ansökningsperioder, en i februari och ytterligare en i augusti månad. 

Årets båda ansökningsperioder är nu över och ett totalt utdelningsbelopp på ca 1.800.00kr har delats ut till våra stipendiater. Stipendierna har delats ut på villkor att resan samt de angivna studierna blir av under beviljad period och eftersom det i har varit svårare än vanligt att komma iväg så har årets utbetalningsbelopp blivit lägre än tidigare. 

 

Årets Londonstipendiat blev Maria Karlsson från Trollhättan som belönas med 200.000kr samt ett års tjänstgöring på Svenska Handelskammaren i London.

STIFTELSEN INGÅR NYA SAMARBETEN

Stiftelsen har under året ingått ett par nya samarbeten och kan nu utlysa 3 olika utbildningsstipendier som är inriktade mot utbildning inom Svenska Handelskammaren. Varje samarbete innebär ett stipendium i två delar. Dels ett års praktisk utbildning vid en Svensk Handelskammare och dels en stipendiesumma på omkring 200 000 kr som är avsedd att täcka levnadsomkostnader under tiden utomlands på Handelskammaren. 

Utbildningspraktiken sker i samarbete med: 

– Svenska Handelskammaren i London för tjänstgöring med start i juni 2020. 
– Svenska Handelskammaren i Paris för tjänstgöring med start i juni 2020.
– Svenska Handelskammaren i Amsterdam för tjänstgöring med start i juni 2021.

Ansökningsperioden har stängt.
Ansökningsperioden har stängt.
Ansökningsperioden öppnar våren 2021.

VEM KAN SÖKA?

För att söka stipendium krävs att du är hemmahörande alt. studerar i Trollhättan eller Uddevalla kommun. Du ska studera på eftergymnasial nivå och ska inom närmsta året studera utomlands. Läs mer om våra grundkrav genom att klicka på länken nedan.

NÄR KAN JAG SÖKA?

Stiftelsen har två ansökningsperioder per år och ansökningar ankomna efter ansökningsperiodens slut kommer ej behandlas. Nästa ansökningsperiod öppnar i februari 2021.

NÄR FÅR JAG SVAR?

Stiftelsen sammanträder vanligtvis under maj och september månad och beslutar då om stipendiater. Därefter ges besked per e-post som normalt sker i slutet på maj respektive början på november. Samtliga sökande får besked om resultat. Klicka på länken nedan för att läsa mer om övriga vanliga frågor.

Gull & Stellan Ljungbergs Stiftelse

Copyright © 2020