– Stiftelsen förvaltar ett kapital på ca 100 miljoner kronor, vars årliga avkastning oavkortat går till ungdomar från regionen och deras utbildning. 

Årets praktikstipendiat blev Annabel Daisley från Trollhättan. Hon belönas med 200.000kr samt ett års tjänstgöring på Svenska Handelskammaren i London.

Stipendieansökan 2022

Årets ansökningsperiod är nu stängd och samtliga sökande har fått svar via mail. I år delar vi ut omkring 2.5 miljoner kronor till totalt 33 stipendiater från närområdet. Tack till alla som sökt och lycka till med era planerade utlandsstudier. 

NYHET! Från och med 2022 har styrelsen ingått ett nytt samarbete med NU-sjukvården. Två stipendier á 50.000 kr kommer delas ut till två ST-läkare alt Specialistläkare som planerar utföra kortare auskultation utomlands. För mer information vänligen kontakta styrelsen. 

Årets praktikstipendiat blev Sanjidul Huda från Uddevalla. Han belönas med 200.000kr samt ett års tjänstgöring på Svenska Handelskammaren i Amsterdam.

Utbildande Praktik på Svenska Handelskammare

Utöver stipendier för utlandsstudier så påbörjade stiftelsen redan 2019 samarbeten med några av Sveriges Handelskammare i utlandet. Under 2022 kommer två utbildande praktikplatser vara öppna för ansökan. Varje samarbete innebär ett stipendium i två delar. Dels ett års praktisk utbildning vid en Svensk Handelskammare och dels en stipendiesumma på omkring 200 000 kr som är avsedd att täcka levnadsomkostnader under tiden utomlands på Handelskammaren. 

Utbildningspraktiken för 2022 sker i samarbete med: 
– Svenska Handelskammaren i England för tjänstgöring med start i juni 2022. 
– Svenska Handelskammaren i Amsterdam för tjänstgöring med start i juni 2022.

VEM KAN SÖKA?

För att söka stipendium krävs att du är hemmahörande alt. studerar i Trollhättan eller Uddevalla kommun. Du ska studera på eftergymnasial nivå och ska inom närmsta året studera utomlands. Läs mer om våra grundkrav genom att klicka på länken nedan.

NÄR KAN JAG SÖKA?

Stiftelsen har en ansökningsperiod per år och ansökningar inkomna efter vi stängt perioden kommer inte att behandlas. Nästa ansökningsperiod öppnar upp i februari 2023 och håller öppet fram till slutet på mars.

NÄR FÅR JAG SVAR?

Stiftelsen sammanträder vanligtvis under maj  månad och beslutar då om stipendiater. Därefter ges besked per e-post som normalt sker i slutet på maj. Samtliga sökande får besked om resultat via mail. Klicka på länken nedan för att läsa mer om övriga vanliga frågor.

Gull & Stellan Ljungbergs Stiftelse

Copyright © 2022