GULL & STELLAN LJUNGBERGS STIFTELSE

Till minne av Gull och Stellan Ljungberg utdelas varje år ca 100% av stiftelsens avkastning till studerande ungdomar från Uddevalla och Trollhättans kommun. Stiftelsens syfte är att främja studier på eftergymnasial nivå och stipendiemedlen är avsatta för studier utomlands där universitetsstudier kombineras med språk. Stiftelsen prioriterar sökande som utför utbytesterminer, gör fältarbeten och skriver uppsatsarbeten utomlands och ansökan kan inte göras retroaktivt. Sökande från Ljungskile med omnejd kan komma att prioriteras.

Gull & Stellan drev tillsammans en läderfabrik i Uddevalla under sina verksamma år. De båda reste mycket och bildade sig kontinuerligt. De använde sig båda flitigt av både engelska och tyska och de hade ett brinnande intresse för internationellt affärs- och kulturliv. Detta bidrog till att de skänkte en del av sin förmögenhet till denna stiftelse som är uppkallad i deras namn med syfte att främja ungdomars studier utomlands.

Vi ser fram emot att läsa Er ansökan!

 

 

ANSÖKAN

Vi har för närvarande stängt för ansökan.

 

Nästa ansökningsperiod är
1 februari – 1 april 2019.

 

Vi hade i år glädjen att dela ut
2,5 miljoner kronor fördelat på
43 stipendiater.

 

Stipendieutdelning, där det också serverades en god lunch, ägde rum på restaurang Lyckorna Brygga i Ljungskile den 14 juni.