PRESSUTSKICK

Vid årsskiften ingick stiftelsen ett nytt samarbete med Svenska Handelskammaren i London. Samarbetet innebär ett stipendium i två delar. Dels ett års praktik vid Svenska Handelskammaren i London och dels en stipendiesumma på 200 000kr som är avsedda att täcka levnadsomkostnader under praktikperioden.

Stiftelsen är glada över att presentera årets stipendiat som blev högskolestudenten Henrik Barkman från Trollhättan. Henrik har en fil.kand inom Corporate Sustainability och en magisterexamen inom International Business – en utbildning som kommer väl till pass för hans kommande roll på Handelskammaren.

Den 5 juni anordnades en stipendiecermoni i London där stiftelsens representanter var på plats för att lämna över ett diplom. Stiftelsen är stolta över att ha Henrik som stipendiat och önskar honom lycka till under sitt år i London.

Läs mer om Henrik här.

Gull & Stellan Ljungbergs Stiftelse

Copyright © 2019