Foto: Peter Muld

URSPRUNG

Till minne av Gull och Stellan Ljungberg utdelas varje år ca 100% av stiftelsens avkastning till studerande ungdomar från Uddevalla och Trollhättans kommun. Stiftelsens syfte är att främja studier på eftergymnasial nivå och stipendiemedlen är avsatta för studier utomlands där universitetsstudier kombineras med språk. Stiftelsen prioriterar sökande som studerar, deltar i utbytesterminer, gör fältarbeten och skriver uppsatsarbeten utomlands och ansökan kan inte göras retroaktivt. Sökande från Ljungskile med omnejd kan komma att prioriteras.

Gull & Stellan drev tillsammans en läderfabrik i Uddevalla under sina verksamma år. De båda reste mycket och bildade sig kontinuerligt. De använde sig  flitigt av både engelska och tyska och de hade ett brinnande intresse för internationellt affärs- och kulturliv. Detta bidrog till att de skänkte en del av sin förmögenhet till denna stiftelse som är uppkallad i deras namn med syfte att främja ungdomars studier utomlands.

Gull & Stellan Ljungbergs Stiftelse

Gull & Stellan Ljungbergs Stiftelse

Copyright © 2020