Grundkrav

Stiftelsen söker dig som har anknytning till Uddevalla eller Trollhättans kommun och planerar att studera utomlands från och med höstterminen 2021. Med anknytning menas att du tidigare bott i någon av kommunerna alternativt att du studerar i någon av kommunerna. Vidare krävs det att du studerar på eftergymnasial nivå och önskar att kombinera dina utlandsstudier med språk. Stiftelsen beviljar i vissa fall bidrag för praktik och fältarbeten som utförs utomlands men fokuserar främst på att dela ut stipendier för fleråriga studier utomlands samt utbytesstudier.

Ansökan kan inte göras retroaktivt.

Gull & Stellan Ljungbergs Stiftelse

Copyright © 2021