ÅTERRAPPORTERING

Studenter som beviljats stipendium skall skicka in en egenförfattad rapport efter avslutade utlandsstudier. Rapporten skall innehålla en utvärdering av studietiden samt bifogat studieresultat.   

Du rapporterar genom att klicka på länken till höger. Använd samma inloggningsuppgifter som vid ansökan. 

Rapporteringen sker senast tre veckor efter avslutade utlandsstudier. 

Gull & Stellan Ljungbergs Stiftelse

Copyright © 2020