ÅTERRAPPORTERING

Studenter som beviljats stipendium skall skicka in en egenförfattad rapport efter avslutade utlandsstudier. Rapporten skall innehålla en utvärdering av utlandsstudierna samt intyg på uppnått resultat och ska skickas in senast 3 veckor efter avslutade studier.

Rapporten skickas till: info@ljungbergsstiftelsen.se

Gull & Stellan Ljungbergs Stiftelse

Copyright © 2019