ÅTERRAPPORTERING

Studenter som beviljats stipendium skall skicka in en egenförfattad rapport efter avslutade utlandsstudier. Rapporten skall innehålla en utvärdering av studietiden samt bifogat studieresultat.   

Återrapportering sker senast tre veckor efter avslutade utlandsstudier genom att klinka på länken till höger. Använd samma inloggningsuppgifter som vid ansökan. 

Gull & Stellan Ljungbergs Stiftelse

Copyright © 2020