UTDELNING

Stiftelsen delar varje år ut stipendier till ungdomar som väljer att studera utomlands. Stipendiesumman varierar år till år och beror bland annat på stiftelsens ekonomiska utveckling, längden på utlandsvistelsen samt vad medlen är avsedda till.

  • År 2015 delade stiftelsen ut ca 2 miljoner kronor till 27 stipendiater.
  • År 2016 delade stiftelsen ut ca 2,2 miljoner kronor till 25 stipendiater.
  • År 2017 delade stiftelsen ut ca 2.5 miljoner kronor till 28 stipendiater.

Studenter som beviljas stipendiemedel meddelas senast 4 maj 2018.

 

 

 

ANSÖKAN

Ansökningsperiod är
1 februari – 1 april 2018.

 

2017 delades ca 2,5 miljoner
kronor ut till 28 stipendiater.

 

Stipendier delas ut till planerad utbildning i utlandet (ej till avslutade studier).

 

Ansök HÄR!

 

Vänligen notera att stiftelsen inte tar emot ansökningar via e-post eller vanlig post.