Utdelning

UTDELNING

Stiftelsen delar varje år ut stipendier till ungdomar som väljer att studera utomlands. Stipendiesumman varierar år till år och beror bland annat på stiftelsens ekonomiska utveckling, längden på utlandsvistelsen samt vad medlen är avsedda till.

  • År 2015 delade stiftelsen ut ca 2 miljoner kronor till 27 stipendiater.
  • År 2016 delade stiftelsen ut ca 2,2 miljoner kronor till 25 stipendiater.
  • År 2017 delade stiftelsen ut ca 2.5 miljoner kronor till 28 stipendiater.
  • År 2018 delade stiftelsen ut ca 2.5 miljoner kronor til 43 stipendiater.

 

Utdelning 2018.
Utdelning 2017.