GRUNDKRAV

Stiftelsen söker dig som studerar och-/eller är mantalsskriven i Uddevalla eller Trollhättans kommun och planerar att studera utomlands från och med höstterminen 2019. Du studerar på eftergymnasial nivå och vill kombinera dina utlandsstudier med språk. Stiftelsen beviljar även i vissa fall praktik och fältarbeten som utförs utomlands och sökande från Ljungskile med omnejd kan komma att prioriteras.

Vidare krävs att studenter som beviljats studiemedel skickar in en egenförfattad rapport efter avslutade studier. Rapporten skall innehålla en utvärdering av utlandsstudierna samt intyg på uppnått resultat och ska skickas in senast 3 veckor efter avslutade studier.

ANSÖKAN

Ansök här!

 

Ansökningsperioden för 2019 har nu öppnat.
Skicka in din ansökan senast den 7 april.

 

Studerande som redan erhållit stipendium andra år måste rapportera till info@ljungbergsstiftelsen.se innan det går att söka på nytt.

 

Senast den 15 maj kommer vi delge beslut om vilka som erhåller årets stipendier.

 

Vi hade 2018 glädjen att dela ut 2,5 miljoner kronor fördelat på 43 stipendiater.

 

Stipendieutdelning, där det också serverades en god lunch, ägde rum på restaurang Lyckorna Brygga i Ljungskile den 14 juni.