– Stiftelsen förvaltar ett kapital på ca 100 miljoner kronor, vars årliga avkastning oavkortat går till ungdomar från regionen och deras utbildning. 

STIPENDIATER 2020

Från och med hösten 2020 inrättas en andra ansökningsperiod och stiftelsen kommer framöver ha två ansökningsperioder, en i februari och ytterligare en i augusti månad. 

Årets båda ansökningsperioder är nu över och ett totalt utdelningsbelopp på ca 1.800.00kr har delats ut till våra stipendiater. Stipendierna har delats ut på villkor att resan samt de angivna studierna blir av under beviljad period och eftersom det i har varit svårare än vanligt att komma iväg så har årets utbetalningsbelopp blivit lägre än tidigare. 

 

Årets Londonstipendiat blev Maria Karlsson från Trollhättan som belönas med 200.000kr samt ett års tjänstgöring på Svenska Handelskammaren i London.

STIFTELSENS SAMARBETSPARTNERS

Utöver stipendier för utlandsstudier så påbörjade stiftelsen redan 2019 samarbeten med några av Sveriges Handelskammare. Under 2021 kommer två utbildande praktikplatser vara öppna för ansökan. Varje samarbete innebär ett stipendium i två delar. Dels ett års praktisk utbildning vid en Svensk Handelskammare och dels en stipendiesumma på omkring 200 000 kr som är avsedd att täcka levnadsomkostnader under tiden utomlands på Handelskammaren. 

Utbildningspraktiken för 2021 sker i samarbete med: 
– Svenska Handelskammaren i London för tjänstgöring med start i juni 2021. 
– Svenska Handelskammaren i Amsterdam för tjänstgöring med start i juni 2021.

Ansökan för tjänstgöring med start våren 2021 har nu öppnat. Mer info finns HÄR.
Ansökningsperioden har stängt. Stipendiat för 2020 blev Hjalmar Haglund.
Ansökan för tjänstgöring med start våren 2021 har nu öppnat. Mer info finns HÄR.

VEM KAN SÖKA?

För att söka stipendium krävs att du är hemmahörande alt. studerar i Trollhättan eller Uddevalla kommun. Du ska studera på eftergymnasial nivå och ska inom närmsta året studera utomlands. Läs mer om våra grundkrav genom att klicka på länken nedan.

NÄR KAN JAG SÖKA?

Stiftelsen har två ansökningsperioder per år och ansökningar ankomna efter ansökningsperiodens slut kommer ej behandlas. Årets ansökningsperiod har nu öppnat och sista ansökningsdag är 31 mars 2021. 

NÄR FÅR JAG SVAR?

Stiftelsen sammanträder vanligtvis under maj och september månad och beslutar då om stipendiater. Därefter ges besked per e-post som normalt sker i slutet på maj respektive början på november. Samtliga sökande får besked om resultat. Klicka på länken nedan för att läsa mer om övriga vanliga frågor.

Gull & Stellan Ljungbergs Stiftelse

Copyright © 2021