Gull & Stellan Ljungbergs Stiftelse

 

Stiftelsens syfte
Att främja studier på gymnasial och eftergymnasial nivå. Stipendiemedlen
är främst avsatta för studier utomlands, där studierna förenas med språk. 

Behöriga att söka
Sökanden måste vara mantalsskriven eller studera på gymnasial eller
eftergymnasial nivå inom Uddevalla eller Trollhättans kommun. 
Sökande från Ljungskile med omnejd kan prioriteras. 

Övriga krav
Studenter som beviljas stipendiemedel skall vid utförda studier skicka in egenförfattad rapport av utlandsvistelsen samt intyg på uppnått resultat till stiftelsen. 

Ekonomi 
Utdelningssumma och antal stipendiater varierar år från år beroende på
bland annat stiftelsens ekonomiska utveckling och antal sökande. 

Utdelning
Studenter som beviljas stipendiemedel meddelas senast: 13 maj 2016. 

Rapportering
Det är viktigt att studenter som erhåller stipendium rapporterar fullföljande av sina studier när dessa är klara.

För att rapportera avslutade studier efter erhållet stipendium gå till Min Sida (kommer snart) och logga in till det konto du använde för att lämna in din ansökan. Följ instruktionerna.

Kompletterande dokument till ansökningsprocessen ska laddas upp via Min Sida, de ska inte mejlas till stiftelsen.

Välkommen!

ANSÖKAN

Ansökningsperiod: 

Stipendiater för år 2016 har nu valts.

Stiftelsen delar i år ut ca 2 000 000 kr till 25 studenter.

Stipendier delas ut till planerad utbildning i utlandet (ej till avslutade studier).

Ansökan ska innehålla:

  • personligt brev
  • namn på utländskt lärosäte
  • antagningsbevis 
  • studiemål 
  • vistelseperiod
  • kostnadsberäkning och finansieringsplan 
  • personbevis

Nästa års ansökningsperiod är
1 februari-31 mars 2017.