Gull & Stellan Ljungbergs Stiftelse

 

Stiftelsens syfte
Att främja studier på gymnasial och eftergymnasial nivå. Stipendiemedlen
är främst avsatta för studier utomlands, där studierna förenas med språk. 

Behöriga att söka
Sökanden måste vara mantalsskriven eller studera på gymnasial eller
eftergymnasial nivå inom Uddevalla eller Trollhättans kommun. 
Sökande från Ljungskile med omnejd kan prioriteras. 

Övriga krav
Studenter som beviljas stipendiemedel skall vid utförda studier skicka in egenförfattad rapport av utlandsvistelsen samt intyg på uppnått resultat till stiftelsen. 

Ekonomi 
Utdelningssumma och antal stipendiater varierar år från år beroende på
bland annat stiftelsens ekonomiska utveckling och antal sökande. 

Utdelning
Studenter som beviljas stipendiemedel meddelas senast: 4 maj 2018. 

Rapportering
Det är viktigt att studenter som erhåller stipendium rapporterar fullföljande av sina studier när dessa är klara.

För att rapportera avslutade studier efter erhållet stipendium:
Logga in på det konto du använde för att söka stipendium under fliken Ansök eller rapportera här. Gå till Min Sida och följ instruktionerna.

Kompletterande dokument till ansökningsprocessen ska laddas upp via Min Sida genom att logga in på det egna ansökningskontot under fliken Ansök eller rapportera här! Dokument ska inte mejlas till stiftelsen.

 

Välkommen!

ANSÖKAN

Ansökningsperiod är
1 februari – 1 april 2018.

2017 delades ca 2,5 miljoner
kronor ut till 28 stipendiater.

Stipendier delas ut till planerad utbildning i utlandet (ej till avslutade studier).

Ansökan ska innehålla:

  • personligt brev
  • namn på utländskt lärosäte
  • antagningsbevis 
  • studiemål 
  • vistelseperiod
  • kostnadsberäkning och finansieringsplan 
  • personbevis